unix1

Nagy Péter - Unix 1 beadandó 

TABCHAR=""; EGYEDITAB='0'; VANTAB='0'; title=''; h3=''; thead=''; thead_align=''; x='0';
function parameterhiba () {
echo "A program parameterezse hibas, vagy a paraméterként megadott adat nem fájl. Tovabbi informacioert hivja meg a $0 -- help parancsot!" >&2
exit 1; }
function readinput () {
LINE=0
DataLine=0
while read line; do SOROK[$LINE]=$line
let "LINE = $LINE + 1"
if [ $(echo "$line" | cut "-c1") =  '<' ]
then let "DataLine = $DataLine + 1"
fi; done
OSZLOPOK=$(if [ "$EGYEDITAB" = '1' ]
then echo "${SOROK[$DataLine]}" | sed "s/""$TABCHAR""/\n/g" | wc -l
else echo "${SOROK[$DataLine]}" | sed "s/\    /\n/g" | wc -l   
fi);}
function htmlhead () {
echo "<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN\">"
echo "<html><head>"
echo "<meta content=\"text/html; charset=ISO-8859-2\" http-equiv=\"content-type\">"
echo "<style type=\"text/css\">"
echo "  body {scrollbar-base-color:green; font: small Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; background: #deb887; padding: 1px 1px; margin:0px;}"
echo "  h3 {color: #000000; font-size: medium; padding: 3px; margin: 0px;}"
echo "  h4 {color: #000000; font-size: small; padding: 2px; margin: 0px;}"
echo "  a:link, a:visited, a:active {color: 0000ff; text-decoration: none}"
echo "  div.tableContainer {scrollbar-base-color:green; height: 100%; overflow: auto; margin: 0 auto; border: 0; direction: rtl;}"
echo "  table {direction: ltr;}"
echo "  table.szaz {width: 100%; height: 100%; border: 0;}"
echo "  td.szaz {border:0; background: transparent;}"
echo "  thead th {background-color: #7cfc00; position:relative; top: expression(document.getElementById(\"data\").scrollTop-1);}"
echo "  tfoot th {background-color: #7cfc00; font-weight: normal; color: gray;}"
echo "  th {font: small Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; border: #222222 1px solid; background-color: #fffacd; color: #000000;}"
echo "  td {font: small Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; border: #222222 1px solid; background-color: #ffffff; color: #000000;}"
echo "  th.ures_sor, td.ures_sor {height: 8px; border: 0px; background: transparent;}"
echo "  th.ures, td.ures {border: 0px; background: transparent;}"
echo "</style>"
echo "<style type=\"text/css\" media=\"print\">"
echo "  div.tableContainer {overflow: visible;}"
echo "  thead {display: table-header-group;}"
echo "  tfoot {display: table-footer-group;}"
echo "  thead th, thead td {position: static;}"
echo "</style>"
echo "<title>$title</title>"
echo "</head>"
echo ""
echo "<body onLoad=\"document.location.hash = 'tabla';\">"
echo "<div id=\"container\"><center>"
echo ""
echo "<table>"
echo "  <tr><th colspan=$OSZLOPOK align=center><h3><a href=\"#tabla\">$h3</a></h3></th></tr>"
echo "</table>"
echo "<table>"
echo "  <tr><td class=ures_sor></td></tr>"
echo "</table>"
echo ""
echo "<table class=szaz><tr><td class=szaz align=center>"
echo "<div class=\"tableContainer\" id=\"data\"><a name=tabla></a>"
echo "<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=1>"
echo "  <thead>"
echo "    <tr>$thead</tr>"
echo "    <tr><th class=ures_sor></th></tr>"
echo "  </thead>"
echo "  <tbody>"; }
function helpkiiras () {
echo "Szoveg -> HTML tablazat konverter script"
echo "Hasznalat $0 [--help] [-tX] [fajlnev]"
echo " "
echo " -tX        :(opcionalis) X helyere a Tabulator karakter helyett"
echo "             hasznalni kivant karaktert kell beirni. Amennyiben"
echo "             a parametert nem adjuk meg, ugy alapertelmezetten a"
echo "             TABulator karakter kerul kivalasztasra. Ezt a parametert"
echo "             csak elso parameterkent adhatjuk meg."
echo " --help     :(opcionalis) Csak a sugo megjelenitese a hasznalatrol."
echo " [fajlnev]  :(opcionalis) Amennyiben megadjuk egy fajl nevet, ugy azt"
echo "             hasznalja bemeneti forrasknet, kulonben a standard inputot."
echo "             A fajlnev parameter csak utolso helyen szerepelhet a"
echo "             parameterek kozott."
exit 0; }
function htmlend () {
echo '  </tbody>'
echo '</table></div></td></tr></table></center></div></body></html>'; }
function tablegen () {
if [ "$thead_align" = '' ]
then for ((i="$DataLine";i<="$LINE"-1;i++)); do if [ $EGYEDITAB = '1' ]
then
if [ $(echo "${SOROK[i]}" | cut "-c1") != "<" ]
then echo -n "    <tr><td align=left>"
echo -n "${SOROK[i]}" | sed "s/$TABCHAR/<\/td><td align=left>/g"
echo '</td></tr>'
fi; else
if [ $(echo "${SOROK[i]}" | cut "-c1") != "<" ]
then echo -n "    <tr><td align=left>"
echo -n "${SOROK[i]}" | sed "s/\    /<\/td><td align=left>/g"
echo '</td></tr>'
fi; fi; done; else
for ((i=1;i<=$(echo "$thead_align" | wc "-c")-1;i++)); do if [ $(echo "$thead_align" | cut "-c$i") = 'L' ]
then RENDEZES[$i]='left'; fi; if [ $(echo "$thead_align" | cut "-c$i") = 'R' ]
then RENDEZES[$i]='right'; fi; if [ $(echo "$thead_align" | cut "-c$i") = 'C' ]
then RENDEZES[$i]='center'; fi; done; for ((i="$DataLine";i<="$LINE"-1;i++)); do if [ $(echo "${SOROK[i]}" | cut "-c1") != "<" ]
then X='1'; echo -n "    <tr>"
if [ $EGYEDITAB = '1' ]
then echo "${SOROK[i]}" | sed "s/""$TABCHAR""/\n/g" | while read adatka; do echo -n "<td align=${RENDEZES[$X]}>$adatka"
echo -n "</td>"
let "X = $X + 1"; done; else
echo "${SOROK[i]}" | sed "s/\    /\n/g" | while read adatka; do echo -n "<td align=${RENDEZES[$X]}>$adatka"
echo -n "</td>"
let "X = $X + 1"
done; fi; echo '</tr>'
fi; done; fi; }
if [ "$1" = "--help" ]
then helpkiiras; exit 0; fi
function pharasehead () {
title=$(for ((i=0;i<="$LINE";i++)); do echo "${SOROK[i]}" | fgrep '<title>' | sed 's/<title>//g'
done)
h3=$(for ((i=0;i<="$LINE";i++)); do echo "${SOROK[i]}" | fgrep '<h3>' | sed 's/<h3>//g'
done)
thead_align=$(for ((i=0;i<="$LINE";i++)); do if [ $EGYEDITAB = '1' ]
then
echo "${SOROK[i]}" | fgrep '<thead_align>' | sed 's/<thead_align>//g' | sed "s/$TABCHAR//g"
else
echo "${SOROK[i]}" | fgrep '<thead_align>' | sed 's/<thead_align>//g' | sed "s/\    //g"
fi; done)
thead=$(if [ "$thead_align" = '' ]
then for ((i=0;i<="$LINE";i++)); do if [ "$(echo -n "${SOROK[$i]}" | cut "-c-7")" = '<thead>' ]
then if [ $EGYEDITAB = '1' ]
then echo -n "<th align=left>${SOROK[$i]}</th>" | fgrep '<thead>' | sed 's/<thead>//g' | sed "s/$TABCHAR/<\/th><th align=left>/g"
else echo -n "<th align=left>${SOROK[$i]}</th>" | fgrep '<thead>' | sed 's/<thead>//g' | sed "s/\    /<\/th><th align=left>/g"
fi; fi; done;
else for ((i=1;i<=$(echo "$thead_align" | wc "-c")-1;i++)); do if [ $(echo "$thead_align" | cut "-c$i") = 'L' ]
then RENDEZES[$i]='left'; fi; if [ $(echo "$thead_align" | cut "-c$i") = 'R' ]
then RENDEZES[$i]='right'; fi; if [ $(echo "$thead_align" | cut "-c$i") = 'C' ]
then RENDEZES[$i]='center'; fi; done
for ((i=0;i<="$LINE";i++)); do for ((i=0;i<="$LINE";i++)); do X=1; if [ $EGYEDITAB = '1' ]
then echo "${SOROK[i]}" | fgrep '<thead>' | sed 's/<thead>//g' | sed "s/""$TABCHAR""/\n/g" | while read adatka; do echo -n "<th align=${RENDEZES[$X]}>$adatka</th>"
let "X = $X + 1"; done
else
echo "${SOROK[i]}" | fgrep '<thead>' | sed 's/<thead>//g' | sed "s/\    /\n/g" | while read adatka; do echo -n "<th align=${RENDEZES[$X]}>$adatka</th>"
let "X = $X + 1"; done
fi; done; done; fi); }
TABCHAR=$(echo -n "$1" | cut "-c-2" | while read line; do if [ "$line" = '-t' ]
then echo "$1" | cut "-c3" | tee
fi; done | cut -c1 | tee)
if [ "$#" = "0" ]
then VANTAB='1'; fi; if [ "$TABCHAR" != '' ]
then VANTAB='1'; EGYEDITAB='1'; fi; if [ -e "$1" ]
then if [ -d "$1" ]
then parameterhiba
fi; cat "$1" | "$0"
exit $?
fi; if [ -e "$2" ]
then if [ -d "$2" ]
then parameterhiba
fi; cat "$2" | "$0" "$1"
exit $?
fi; if [ "$VANTAB" = '0' ]
then parameterhiba; fi; readinput; pharasehead; htmlhead; tablegen; htmlend